Bên trong Bệnh viện Đà Nẵng những ngày cách ly

Bệnh viện Đà Nẵng - nơi đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế... đang thực hiện cách ly - vẫn tập trung làm việc. Mọi hoạt động diễn ra dưới sự kiểm soát, bảo đảm phòng, chống dịch, theo Báo Đà Nẵng.

PV (t/h)

Từ khóa: