Hàng loạt danh thắng tại Rome vắng lặng như bị bỏ hoang

Có những nơi trước đây đông đúc, đón hàng trăm nghìn người mỗi ngày thì giờ đây cũng rơi vào cảnh vắng vẻ, mọi hoạt động du lịch bị đóng băng.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: