Cắt tóc "sáng tạo" trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Một kiểu tóc đầy sáng tạo được quay ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội. Các thợ làm tóc đã gắn các công cụ vào chiếc gậy để giữ khoảng cách an toàn với khách hàng.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: làm tóc đẹp