Cây "ATM gạo" miễn phí đầu tiên cho người nghèo tại Hà Nội

Sáng 11/4, cây "ATM gạo" đầu tiên tại Hà Nội được đưa vào hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, khó khăn, không có nguồn thu nhập trong thời gian "cách ly toàn xã hội".

PV (t/h)

Từ khóa: