CSGT có được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm?

Đây là thông tin được dư luận quan tâm, khi việc tăng mức xử phạt tiền khi người điều khiển phương tiện uống rượu bia sẽ tạo nguồn thu lớn?

Trước đó, dư luận lo ngại việc tăng mức xử phạt tiền khi người điều khiển phương tiện uống rượu bia sẽ tạo nguồn thu lớn cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Bộ Tài chính cho biết quy định công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông được trích 70% tiền phạt đã hết hiệu lực, do vậy tất cả tiền thu từ phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, năm 2007, cơ quan này đã ban hành thông tư số 89 quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho các lực lượng, trong đó lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông được trích 70%.

Tiền thu từ phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách
Tiền thu từ phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách

Việc này nhằm khắc phục tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc,

Năm 2007, để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc, ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2007/TT-BTC quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an giao thông, Thanh tra giao thông vận tải (bao gồm cả Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa) với các tỷ lệ phân bổ cụ thể.

Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2013, Thông tư 89/2007/TT-BTC nêu trên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, Khoản 5 Điều 4 của Thông tư này nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

Cũng theo Bộ này, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

NGUYỄN THUẤN

Lo bị đo nồng độ cồn, nhiều người tìm mua các loại thuốc giải rượu

Lo bị đo nồng độ cồn, nhiều người tìm mua các loại thuốc giải rượu

Người mua các loại thuốc giải rượu hy vọng thoát tội nếu bị cảnh sát đo nồng độ cồn.

Tin nổi bật