Khi đang dừng xe để mua đồ, người đàn ông bị cướp điện thoại ngay giữa phố

Khi đang dừng xe để mua đồ, người đàn ông bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật đi chiếc điện thoại để ở túi quần.

NGỌC CHÂU (t/h)