lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - các bài viết về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tin tức lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến: Cháy mãi ngọn lửa ái quốc

Kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến: Cháy mãi ngọn lửa ái quốc

Đêm 19 rạng sáng 20/12/1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu nổ ra ở Hà Nội, mở đầu thời...