Máy trục hơn 10 tấn bị gió quật, đổ sập xuống biển

Một chiếc máy trục nặng 10 tấn bị gió thổi rơi xuống biển. Người điều khiển máy trục may mắn sống sót khi nhảy xuống biển kịp lúc.

NGỌC CHÂU (t/h)

Từ khóa: Sập cần cẩu