So sánh tốc độ tải ứng dụng giữa iPhone 12 Pro vs Galaxy Note 20 Ultra

Mới đây PhoneBuff đã thực hiện bài kiểm tra tốc độ tải ứng dụng thực tế trên iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20 Ultra. Kết quả cho thấy, iPhone 12 Pro với chip chip A14 và RAM 6 GB đã chiến thắng chip Snapdragon 865+, RAM 12GB trên Note 20 Ultra.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: