Thủ đô Manila trước và sau khi bị phong tỏa do dịch COVID-19

Thủ đô Metro Manila phong tỏa một tháng với hơn 13 triệu dân nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, đã làm tất cả các con đường trở nên vắng vẻ như một thành phố bỏ hoang.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: