WHO tại Việt Nam gửi lời cảm ơn những người trong cuộc chiến chống COVID-19

Trong đoạn clip ngắn gửi tớ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã gửi lời cám ơn chân thành đến những người đang tham gia cuộc chiến chống Covid-19.

PV (t/h)

Từ khóa: