Xác nhận “láo” để Công ty Kim Oanh nhận Huân chương lao động hạng Nhì, nhiều cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị kỷ luật

Công ty Kim Oanh còn nợ thuế nhưng Cục Thuế tỉnh Bình Dương có thiếu sót, khi xác xác nhận Kim Oanh không nợ thuế để doanh nghiệp này hoàn thiện hồ sơ đề xuất trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Liên quan đến sự kiện Công ty Kim Oanh được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì chỉ sau 2 năm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba khiến dư luận đặc biệt quan tâm, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có báo cáo, giải trình gửi đến Tổng cục Thuế về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp này.

Theo văn bản giải trình số 6811/CT-TTKT5, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thừa nhận nội dung xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Công ty Kim Oanh tại Công văn số 22565/CT-KTT2 ngày 11/12/2018 của Cục Thuế là chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến việc Ban thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Dương chấp thuận đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì chưa đúng quy định.

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ngày 11/12/2018, Công ty Kim Oanh có văn bản số 016/CT/18 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị xác nhận công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phát sinh luỹ kế đến ngày 30/6/2018.

Nội dung văn bản của Công ty Kim Oanh có nêu lý do xác nhận là để hoàn thiện hồ sơ đề xuất trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho doanh nghiệp do đã có thành tích nổi bật trong kinh doanh, thiện nguyện cũng như thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Công ty Kim Oanh còn nợ thuế nhưng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã xác nhận công ty này không còn nợ thuế, để doanh nghiệp này hoàn thiện hồ sơ đề xuất trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
Công ty Kim Oanh còn nợ thuế nhưng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã xác nhận công ty này không còn nợ thuế, để doanh nghiệp này hoàn thiện hồ sơ đề xuất trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Qua xem xét nội dung đề nghị của Công ty Kim Oanh, Phòng Kiểm tra Thuế số 2 đã tham mưu Cục thuế ban hành Văn bản số 22565/CT-KTT2 ngày 11/12/2018 trả lời cho Công ty Kim Oanh với nội dung xác nhận đến ngày 11/12/2018 công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh luỹ kế đến 30/6/2018.

Nội dung xác nhận nêu trên dựa theo các căn cứ như số liệu nợ thuế tại thời điểm ngày 30/6/2018, Công ty Kim Oanh còn nợ thuế với tổng số tiền 7.901.627.260 đồng. Căn cứ chứng từ nộp thuế của Công ty Kim Oanh trong ngày 11/12/2018, tổng số tiền đã nộp 7.901.627.260 đồng.

Như vậy, Cục Thuế tỉnh Bình Dương khẳng định, tính đến ngày 11/12/2018 Công ty Kim Oanh đã nộp đủ các khoản nợ thuế phát sinh đến ngày 30/6/2018. Do đó, tại công văn số 22565/CT-KTT2, Cục Thuế xác nhận đến ngày 11/12/2018 Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh luỹ kế đến ngày 30/6/2018.

Tuy nhiên, trên thực tế trong năm 2018 Công ty Kim Oanh cũng còn số nợ đọng thuế khá lớn. Cụ thể, ở năm 2017, Công ty Kim Oanh nộp thuế hơn 40 tỷ đồng. Tại 31/12/2017, Kim Oanh nợ Cục thuế tỉnh Bình Dương gần 1 tỷ đồng. Năm 2018, Kim Oanh nộp thuế gần 30 tỷ đồng. Tại 31/12/2018, Kim Oanh Group nợ Cục thuế tỉnh Bình Dương 14.679.705.310 đồng

Do đó, qua xem xét nội dung giải trình của cán bộ tham mưu soạn văn bản, Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận thấy nội dung xác nhận tại Công văn  số 22565/CT-KTT2 về việc xác nhận Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh luỹ kế đến 30/6/2018 là chưa rõ ràng, chính xác. Chưa nêu cụ thể số liệu nợ thuế của Công ty Kim Oanh tại các thời điểm ngày 30/6/2018 và ngày 11/12/2018. Từ đó, dẫn đến khả năng rạo ra sự hiểu lầm về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với cá nhân cán bộ tham mưu văn bản với mức độ kiểm điểm giải trình, phê bình nhắc nhở để rút kinh nghiệm trong tập thể, cơ quan.

Như vậy, hơn 5 tháng sau thời điểm 30/6/2018 Công ty Kim Oanh mới nộp hết số nợ thuế phát sinh từ trước cho đến ngày 30/6/2016. Nói khác hơn là đến thời điểm 30/6/2018 Công ty Kim Oanh vẫn còn nợ thuế. 

Như vậy, hai văn bản 22565/CT-KTT2 ngày 11/12/2018 và 2860/CT-QLN ngày 11/2/2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho thấy rõ cả trước và sau thời điểm 30/6/2018, Công ty Kim Oanh đều trong tình trạng nợ thuế.

Theo khoản 4 Điều 23 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/ 07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thì “Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,…”.

“Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng, hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 5 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng”.

Hướng dẫn này tại khoản 7 Điều 45 Nghị định 91/2017/NĐ-CP đồng nghĩa là cho đến trước thời điểm được xét tặng Huân chương thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải sạch về báo cáo tài chính, trong đó không thể hiện các khoản nợ thuế.

TUYẾT HƯƠNG