Cận cảnh buồng khử khuẩn phòng chống COVID-19 tại TP.HCM

Đây là mô hình kế thừa từ ý tưởng buồng khử khuẩn từ ĐHBK Hà Nội, được kỳ vọng sẽ góp thêm giải pháp để hạn chế lây lan COVID-19 tại TP.HCM.

TRI THỨC - THUẬN TIỆN

Từ khóa: