RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản, dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin web từ xa như các tiêu đề, tin tức. Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu như các link tin tức, tiêu đề và tóm tắt. Nói ngắn gọn, dịch vụ này cho phép bạn tìm kiếm thông tin cần quan tâm và đăng ký để được gửi thông tin đến trực tiếp. Dịch vụ này giúp bạn giải quyết vấn đề về tính cập nhật của thông tin bằng việc cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất mà bạn đang quan tâm.

Danh mục các kênh RSS hiện có