Máy “ATM” phát gạo - cơm trưa miễn phí cho người lao động nghèo

Tiếp nối mô hình "ATM gạo" đầu tiên ở Tân Phú nay đã được nhân rộng khắp cả nước, nhóm từ thiện Khai Tâm đã tạo ra máy "ATM cơm", phát thực phẩm cho người lao động nghèo. Máy bắt đầu hoạt động từ thứ 2-6 tại địa chỉ A15-17, Bạch Đằng 1, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

THUẬN TIỆN - TRI THỨC

Từ khóa: