Biểu tượng Olympic được lắp đặt trở lại tại Vịnh Tokyo

Sau khi được tạm thời gỡ bỏ để bảo trì hồi tháng 8 vừa qua, ngày 1/12, năm vòng tròn biểu tượng Olympic được đặt tại Vịnh Tokyo (Nhật Bản) đã được lắp đặt trở lại.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: Olympic