Hàng chục nghìn chim hồng hạc đổ bộ "nhuộm" hồng Navi Mumbai, Ấn Độ

Ấn Độ đang phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 25/3 để ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Trong khi những hạn chế đã gây ra sự suy giảm kinh tế lớn ở nước này, chúng cũng đã làm tăng chất lượng không khí và nước. Kết quả là, hàng chục ngàn con hồng hạc đã tập trung tại thành phố Navi Mumbai. Những con chim thường di cư đến khu vực này hàng năm, nhưng người dân cho biết năm nay chúng đã gia tăng lớn về số lượng.

NGỌC CHÂU