Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam liên quan đến nhau như thế nào?

THUẬN TIỆN

Phức tạp nhất là các ca nhiễm liên quan đến BN17, BN34, BN86, BN91; chuyến bay mang số hiệu VN0054 nhập cảnh về nước 2/3 đang có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam liên quan đến nhau như thế nào?
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam liên quan đến nhau như thế nào?
Từ khóa: