Những quận, huyện nào ở TP.HCM có người dương tính với COVID-19?

THUẬN TIỆN

Đã có 14 quận huyện trên địa bàn thành phố có ca nhiễm COVID-19 và đa số các ca nhiễm là người nhập cảnh từ nước ngoài về Tân Sơn Nhất.
Các ca nhiễm COVID-19 trong TP.HCM liên quan đến nhau như thế nào?
Các ca nhiễm COVID-19 trong TP.HCM liên quan đến nhau như thế nào?
Từ khóa: