Anh thử nghiệm thành công bộ đồ bay dành cho nhân viên y tế

Các kỹ sư ở Anh đã thử nghiệm thành công bộ đồ bay phản lực đầu tiên trên thế giới dành cho các nhân viên y tế, giúp họ dễ dàng cung cấp dịch vụ cấp cứu ở những khu vực khó tiếp cận bệnh nhân.

NGỌC CHÂU