Băng trộm đột nhập đại lý ô tô trộm 3 xế hộp, làm hỏng 6 xe sang

Theo dữ liệu cảnh sát Mỹ thu được từ camera hiện trướng, cho thấy, có ít nhất 5 tên trộm đột nhập vào một đại lý ô tô ở thành phố Roseville, California, Mỹ lấy cắp ít nhất 3 xe sang thuộc các thương hiệu nổi tiếng.

NGỌC CHÂU (t/h)