Cây thông Noel ở Indonesia, với khẩu trang và nước sát khuẩn nhằm nâng cao nhận thức về COVID

Một nhà thờ Cơ đốc giáo tại Indonesia mới đây đã trang trí cây thông Noel theo cách rất đặc biệt. Thay vì những đồ trang trí truyền thống thì cây thông ở nhà thờ này lại được treo khẩu trang và chai nước sát khuẩn nhằm tăng cường nhận thức về đại dịch COVID-19.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: chỉ số ô nhiễm