David Beckham kêu gọi tiêm vắc xin bảo vệ bản thân và cộng đồng

Trong Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới này, hãy hành động. Tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân, con bạn và cả cộng đồng - Đại sứ Thiện chí David Beckham đã chia sẻ như vậy.

PV