Điều gì xảy ra với thử nghiệm thả rơi iPhone 12 và iPhone 12 Pro

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, lớp kính phủ Ceramic Shield mới trên iPhone 12 và iPhone 12 Pro dường như cải thiện đáng kể độ bền và khả năng chống xước cho sản mặt kính.

NGỌC CHÂU

Từ khóa: