Hãng hàng không Thai Airways bán thức ăn đường phố

Thai Airways, Hãng hàng không quốc gia Thái Lan, vốn đã thua lỗ trước khi đại dịch diễn ra, vì thế họ phải bán thức ăn đường phố nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống giữa đại dịch COVID-19.

NGỌC CHÂU