Phụ huynh yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi từ chức. Video: Nhật Sang

Hiệu trưởng Trường Trần Thị Bưởi nói gì khi phụ huynh yêu cầu từ chức?

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng mình cũng có lòng tự trọng. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình nếu sai thì sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không sai thì phải được trả lại lòng tự trọng.

NHẬT SANG