Hong Kong gắn vòng tay điện tử để kiểm soát người cách ly COVID-19

Chính quyền Hong Kong đã thực thi biện pháp bắt buộc phải đeo vòng đeo tay điện tử kết nối với một ứng dụng để kiểm soát người cách ly COVID-19. Thiết bị theo dõi nơi ở của người đeo và gửi thông báo cho Bộ Y tế và Cảnh sát Hồng Kông nếu bạn đi lạc khỏi khu vực cách ly 14 ngày tại nhà bắt buộc.

NGỌC CHÂU