Indonesia: Người dân hóa trang thành ma quỷ đứng gác chốt phòng dịch COVID-19

Tại một chốt phòng dịch COVID-19 ở Tây Java, Indonesia, ngày 6/5 đã xuất hiện một nhóm người hóa trang ghê rợn giống ma quỷ nhằm đe đọa những người có ý định vượt địa phận trái phép.

NGỌC CHÂU