Người đàn ông Ấn Độ cứu đói hàng ngàn con vẹt do dịch COVID-19

Sekhar, người đàn ông ở miền Nam Ấn Độ đã nuôi dưỡng hàng ngàn con chim mỗi ngày trong bối cảnh bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc của Ấn Độ. Sekar cho biết ông đã nhận thấy nhiều con vẹt đến lấy gạo mà anh cung cấp trong thành phố trên bờ biển phía đông của Ấn Độ.

NGỌC CHÂU