Phương Vũ & Yến Ji: Tự nhiên con gái lại đi tán mình, rồi hỏi anh có cô đơn không?

Nếu có định nghĩa về hai nửa hoàn hảo trong tình yêu, ngay lập tức tôi sẽ lấy ví dụ về Phương Vũ và Yến Ji. Phương là đạo diễn hàng đầu của thế hệ này với phong cách dị biệt đầy sáng tạo. Yến Ji là nghệ sĩ make-up/ hóa trang số một nếu nhắc đến những ý tưởng điên rồ và ấn tượng.

Quang Vũ