Thái Lan ra mắt bong bóng phòng COVID-19 cho nha sĩ đầu tiên trên thế giới

Các nha sĩ và nhà nghiên cứu tại Đại học Khon Kaen (Thái Lan) đã sáng chế một thiết bị mà họ tuyên bố có thể ngăn chặn bệnh COVID-19 lây lan qua hạt khí dung aerosol đến 99,99%.

NGỌC CHÂU