Tranh mua trứng hạ giá, người dân phải bò dưới sàn để vào siêu thị

Bất chấp cửa cuốn chỉ còn khe hẹp phía dưới, nhiều người, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vẫn cố bò dưới sàn nhà để tranh nhau mua trứng hạ giá.

NGỌC CHÂU