Tư vấn đầu tư: Những điều cơ bản về đầu tư cổ tức (phần 11)

Để so sánh cổ tức giữa các công ty khác nhau, các nhà đầu tư sử dụng một thuật ngữ gọi là tỷ suất cổ tức được tính bằng cách chia cổ tức hàng năm theo giá cổ phiếu của công ty. Vậy đầu tư vào cổ tức cần lưu ý những điều cơ bản gì?

THẾ PHAN - NHẬT SANG