Thời tiết ngày 22/4: Nam bộ tiếp tục nắng nóng

TRÚC BÌNH

Ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam bộ, trong khi đó nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và Bắc Trung bộ.