Những khu cách ly hiện có ở TP.HCM

THUẬN TIỆN

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tính đến 22/3, TP.HCM có 6.890 người đang thực hiện cách ly để theo dõi COVID-19, thành phố có 8 khu cách ly tập trung.
Những khu cách ly hiện tại ở TP.HCM.
Những khu cách ly hiện tại ở TP.HCM.
Dữ liệu đang được cập nhật.