Dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu như thế nào?

THUẬN TIỆN

Đến nay, nó đã đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ngoài ra dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở châu Âu và Trung Đông.
 Dịch COVID-19  lây lan trên toàn cầu như thế nào?
Dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu như thế nào?
Từ khóa: