Doanh nghiệp bất động sản nào bị 'tắc sổ hồng' nhiều nhất?

TẤT ĐẠT

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA), các chủ đầu tư gặp tình trạng “tắc tiền sử dụng đất” dẫn đến toàn thành có gần 30.000 căn hộ “tắc sổ hồng”.
Các căn hộ bị tắc sổ hồng tại TP.HCM.
Các căn hộ bị tắc sổ hồng tại TP.HCM .