Thời tiết ngày 18/5: Miền Trung nắng nóng

TRÚC BÌNH

Ngày 18/5, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây bệnh đối với con người khi tiếp xúc trực tiếp.