cột điện đạt tiêu chuẩn - các bài viết về cột điện đạt tiêu chuẩn, tin tức cột điện đạt tiêu chuẩn
EVN yêu cầu tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm sau khi có hơn 400 cột điện bị đổ gãy

EVN yêu cầu tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm sau khi có hơn 400 cột điện bị đổ gãy

Công ty Điện lực TT-Huế giải thích, đây là cột đúc bê tông ly tâm dự ứng lực bảo đảm...