Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Biden diễn ra như thế nào?

CHẤN HƯNG

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden ngày 20/1/2021 sẽ rất khác biệt so với những người tiền nhiệm về quy mô và nghi thức do đại dịch COVID-19 và những lo ngại an ninh.
Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Biden diễn ra như thế nào?