So sánh Vsmart Star 4 vs. Realme C11, cuộc chiến điện thoại giá rẻ

DUY QUANG

Phân khúc giá rẻ đang nổi bật lên hai cái tên đáng chú ý là Vsmart Star 4 và Realme C11. Dưới đây là so sánh Vsmart Star 4 và Realme C11.
So sánh Vsmart Star 4 vs. Realme C11, cuộc chiến điện thoại giá rẻ
Bảng thời lượng pin sử dụng của Vsmart Star 4.
Bảng thời lượng pin sử dụng của Vsmart Star 4 .
Bảng thời lượng pin sử dụng của Realme C11.
Bảng thời lượng pin sử dụng của Realme C11.