Dịch COVID-19 tại Việt Nam lây lan thế nào?

THUẬN TIỆN

Sơ đồ phát hiện lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam cho thấy, đa số các ca lây nhiễm xuất phát từ các chuyến bay ở nước ngoài về.
Sơ đồ phát hiện - lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam (91 ca).
Sơ đồ phát hiện - lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam (91 ca).
Từ khóa: