Ngân hàng nào lãi đậm nhất trong nửa đầu năm 2020?

TẤT ĐẠT

Ngành ngân hàng ít chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 nên lợi nhuận vẫn đạt hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng tài sản và nợ xấu có nhiều điểm đáng lo ngại.

Với mức tăng trưởng chung toàn ngành dương, ngân hàng tiếp tục là một trong những ngành có kết quả tích cực nhất giữa lúc đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Mặc dù các nhà băng dẫn đầu về lợi nhuận trước thuế vẫn là những gương mặt thân quan, nhưng thứ hạng đã có nhiều xáo trộn trong nửa đầu năm nay so với năm 2019.

Sức khoẻ của một số ngân hàng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.
Sức khoẻ của một số ngân hàng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.