Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam đã đi những đâu?

THUẬN TIỆN

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Chuyến bay mà bệnh nhân này bay về Việt Nam có 197 hành khách và phi hành đoàn.
Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.
Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.