Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Saigon Co.op là ai?

TẤT ĐẠT

Doanh nhân người gốc Hoa vừa bị đình chỉ Bí thư Đảng ủy vì tổ chức huy động tăng vốn trái pháp luật, có dấu hiệu thâu tóm Saigon Co.op.
Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Saigon Co.op là ai?