Toàn cảnh việc bùng phát và xử lý ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội

THUẬN TIỆN

Đã có hơn 44.300 người đã đến BV Bạch Mai trong thời gian từ 12 - 28/3, trước khi BV bị phong tỏa; các địa phương đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ những bệnh nhân đã từng điều trị nội trú tại BV Bạch Mai, kết quả 100% âm tính.
Toàn cảnh việc bùng phát và xử lý ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Toàn cảnh việc bùng phát và xử lý ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.