12 yêu cầu phòng COVID-19 người dân TP.HCM cần biết từ 28/3

THUẬN TIỆN

Bắt đầu từ 0h hôm nay, người dân thành phố phải thực hiện đúng việc đeo khẩu trang ra đường cũng như các yêu cầu khác về việc tụ tập, buôn bán,...
12 yêu cầu phòng COVID-19 người dân TP.HCM cần biết từ 28/3
Từ khóa: