Những tập đoàn nhà nước nào đã đầu tư ra nước ngoài?

DUY QUANG

Một số tập đoàn có vốn nhà nước đã đầu tư ra nước ngoài từ nhiều năm nay, tuy nhiên đa số đều không gặt hái được thành công.
Những tập đoàn nhà nước nào đã đầu tư ra nước ngoài?