Ai phải khai báo y tế sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

DUY QUANG

Những ai đã từng đi qua các địa điểm dưới đây cần khai báo y tế, chủ động cách ly tại nhà để đảm bảo không lây nhiễm COVID-19 đến cộng đồng.