Đại sứ Đặng Hoàng Giang - các bài viết về Đại sứ Đặng Hoàng Giang, tin tức Đại sứ Đặng Hoàng Giang
Việt Nam ủng hộ nghị quyết về vấn đề thành viên Liên hợp quốc của Palestine

Việt Nam ủng hộ nghị quyết về vấn đề thành viên Liên hợp quốc của Palestine

Ngày 13/5 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục họp phiên khẩn...